Mountainbike

En av de grenar som nästan alltid ingår i Multisport är Mountainbike. Cykeln har ofta många växlar och känns igen på dess grova däck.

En bana kan bestå av platta och raka partier likväl som mycket snirkliga stigar i skogspartier. Inom Mountainbike finns en rad olika grenar och den som är mest lik det som utövas inom Multisport är Cross Contry.

Cross Country är en av de vanligare tävlingsformrena inom Mountainbike. Här är det längre sträckor som deltagarna ska cykla och där hela sträckan är i terräng även om det varierar något gällande hur svår terrängen är.