Multisport

155919-legs-at-the-start

Multisport är en tränings- och tävlingsform som innefattar flera olika sporter som vardera är ett delmoment i tävlingen. Det är sporter som utövas individuellt som ingår i multisport även om själva tävlingen oftast är en lagtävling. Exempel på sporter som många gånger är med i en multisporttävling är paddling, simning, löpning och orientering. Det finns visserligen inte någon exakt definition på vilka grenar som får vara med men med åren har det vuxit fram en generell inriktning.

Inom multisport finns lite olika inriktningar. Ett sätt att dela in de olika tävlingarna är om det är Sprint eller Adventure Race. Sprint är tävlingar som pågår 3-6 timmar så i jämförelse mot många andra sporter är det en betydligt längre tid än vad som förknippas med just ordet sprint. Men det ska då jämföras med Adventure Race där tävlingen pågår minst ett dygn även om det inte ovanligt med tävlingar på flera dygn.

En annan indelning är att se om tävlingen helt och hållet genomförs på egen hand eller om man tävlar i lag. I de fall som deltagarna tävlar på egen hand brukar detta även markeras i tävlingsklassen som ”Solo” eller liknande.

De tävlingsformer som finns inom Multisport är:

Lag – Endag: Detta är den vanligaste formen av multisport och passar för de som har sporten som en träningsform men inte tävlar på hög nivå. Ett lag på två personer ska genomföra flera olika grenar och ta sig genom banan så fort som möjligt. Tävlingarna brukar pågå 5-7 timmar.

Lag – Solo: Likheterna mot Triathlon är tydliga även om det här kan förekomma mer flexibilitet i längd på sträckorna. Bland kända tävlingar finns Åre Extreme Challenge samt Ultimata Kolmården.

24- och 36-timmars: Nu är lagen större (3-4 personer) och grenarna fler. Bland annat kan det förekomma ridning, inlines, klättring och paddling i forsar. I och med att stora sträckor ska klaras av blir även orienteringen en avgörande faktor kring vilket lag som vinner.

Etapp: Även här är det lag på 3-4 personer som tävlar. Olika etapplopp genomförs på dagarna och deltagarna får sedan sova ut på nätterna. Men detta gör även att etapperna blir mer fartfyllda och actionfyllda än exempelvis 24-timmmarstävlingarna.

Adventure Race: De absolut svåraste tävlingarna inom Multisport hittas här. Banorna är mellan 50 och 100 mil långa och sträcker sig över en vecka eller ännu fler dagar än så. Tävlingen pågår hela dygnet vilket gör att en av svårighet för deltagarna är att välja hur mycket sömn de ska unna sig. För lite sömn ger kraftlöshet medan kortare sömntid ger mer tid till strapatsen. I Sverige är det Explore Sweden som är den största tävlingen.